nedeľa 24. júla 2016

Reykjavik and museums

Follow my blog with BloglovinTravel to Iceland to experience the stunning Icelandic nature, the beauty of the rugged landscape and the creativity of the Icelandic people.

Come to Iceland to enjoy the culture. 

Let Iceland be your inspiration.


Reykjavik 


Ak by tu bola niekedy krajiny, ktorá sa  dokonale hodí pre výlet, je to Island.
Majestátne lávové polia spojené so zasneženými horami vytvárajú svet, ktorý Vás nechá neustále premýšľať, "je to skutočnosť? Ako môže také miesto existovať? "
Existenciálne otázky stranou, ak máte na vrchu svojho cestovateľského bucketlistu nezabudnuteľný výlet ,choďte  rovno na Island.

Mesto so silne nezávislou atmosférou, z Reykjaviku nemáte pocit veľkého mesta, nieto najsevernejšieho  hlavného mesta na svete. Obklopený zasneženými horami a morom, ale to, čo skutočne robí Reykjavík tak špeciálnym sú ľudia.
Miestni obyvatelia sú rovnako fascinujúci ako mesto samo. Ale čo môžete očakávať od zeme s najkreatívnejšími ľuďmi na mesto na celom svete? Zaručene stretnete  hudobníkov, spisovateľov a výtvarníkov,...
Byť v domove jedným z najviac tvorivých a umeleckých krajín na svete, nie je žiadnym prekvapením, že Reykjavik má prosperujúcu street art scénu.
Žiadne škaredé komplikované gangové značky, ktoré „zdobia“ steny domov. Tu sú viac ako nástennými grafitmi; máte pocit ako keby každý obraz rozpráva príbeh.
__________________________________________________________________________
If there was ever a country perfectly suited for a road trip ,it is Iceland . Majestic lava fields mingle woth snow-capped mountains created world that will constantly leave you wondering "Is this real ? How can place like this exist ? " 
Exiostencial questions aside,if doing an unforgettable road trip tops your travel bucketlist , head straight to Iceland . 

A city with a strongly independent vibe . Reykjavik doesnt even feel like a big city ,not even the motst northern capital in the world. Surrounded by snowcapped mountains and the sea , but what makes Reykjavik so special are the people . 
The locals are a s fascinating as the town itself . But what can you expect from a country with the most creative people per capital in the entire world ? Guaranteed anyone you might meet can be musician , writer or artist .
Being in home to one of the most creative and artistic country in the world ,its not surprise that Reykjavim has a thriving street art scene . 
And none of those ugly complicated gang tags that "decorate" walls . Here they are more murals than graffiti ,and it feels alomst as if every image tells a story 

Múzea / Museums

Vikingworld sa nachádza na pobreží v mestečku Reykjanesbær s nádherným výhľadom na Atlantický oceán. ,
Nachádza sa tu veľká Vikingská loď Islanďanov postavená islandským staviteľov lodí Gunnarom Marelom Eggertssonom v roku 1996. Sústredil sa na použitie rovnakého materiálu a metód ako Vikingovia . Ale Gunnar neurobil len to, ale vidal sa aj na cestu a plával na lodi do New Yorku v roku 2000 ako súčasť tisícročnej oslavy cesty Leifura Eirikssona  do nového sveta. (Ameriky)
Jednou zo zamestnancov je veľmi milá Češka .
_______________________________________________________________________
Vikingworld is located at the seaside in the town of Reykjanesbær with a spectacular view of the Atlantic Ocean. . 
There is big Viking ship of Icelander built by the Icelandic ship builder Gunnar Marel Eggertsson in 1996 . He concentrated on using the same material and methods as the Vikings did. But Gunnar did not stop at that but took on a journey and sailed it to New York in 2000 as a part of the millennial celebration of Leifur Eiríksson’s journey to the New World. (america)    
                             
Múzeum Einara Jónssona , prvého islandského sochára.
V roku 1909 ponúkol všetky svoje diela ako dar islandskému ľudu pod podmienkou ,že mu postavia múzeum .Tento dar najprv nebol prijatý islandským parlamentom do roku 1914 . 
Jónsson si zvolil za lokalitu múzea vrch Skolavorduhaed (pusté kopce na okraji mesta - ako to napísal vo svojej autobiografii) .
Múzeum bolo prvou stavbou postavenou na kopci a Jónsson si uvedomoval aké možnosti táto lokalita;najvyššia v meste ponúka . 
On sníval o tom ako sa  Skolavorduhaed  stane politickou a kultúrnou akropolou nezávislého Islandu Múzeum bolo postavené podľa plánu Jónssona , a dá sa povedať ,že budova múzea predstavuje jeho najväčšiu sochu . Budova slúžila ako jeho ateliér ,ako galéria a dokonca aj ako jeho domov. 
Jeho sochy sa nachádzajú na veľa miestach po Reykjavíku . 
Cena : dospelý ISK1000(7,40€) , mladší ako 18 zadarmo
Spomínala som ho v 1.článku
___________________________________________________________________
Einar Jónsson museum, of Iceland´s first sculptor.
In 1909, Einar Jónsson offered all of his works as a gift to the Icelandic people on the condition that they will built a museum  to him. This gift was not accepted by the Icelandic Parliament until 1914.
Jónsson chose to locate the museum on the top of Skolavorduhaed, "a desolate hill on the outskirts of town," as he puts it in his autobiography. The museum was the first building to be constructed on the top of the hill and Jónsson realized what possibilities this location, the highest in town, offered. He dreamt of Skolavorduhaed becoming the political and cultural Acropolis of an independent Iceland. The museum was built according to a plan by the artist and it may thus be said that the museum building constitutes his biggest sculpture. The building served as his studio, as a gallery and even as his home.
Cost : Adult ISK1000
under 18 free
I mention about this in my first article .Národné Islandské múzeum 
Ulohou múzea je zvyšovať a odovzdávať vedomosti islandského kultúrneho dedičstva; od osídlenia až po súčasnosť .
Je možné sa obliecť a odfotiť v dobovom oblečení :) 
Cena : dospelý ISK1500 (11,10€) ,pod 18 zadarmo 
____________________________________________________________
The National Museum of Iceland
The role of the museum is to increase and relay knowledge of Icelandic cultural heritage, from the nations earliest settlement through to the modern day.

It's possible to get dressed up and take photos in period clothing :) 
Cost : Adult ISK 1500 (11,10€) , under 18 freePerlan
V 1990, architekt Ingimundur Sveinsson vytvoril  turistickú atrakciu zo skla a kovovej kupoly na vrchole mestských šiestich zásobníkov teplej vody. Stavba zahŕňa veľký výstavný priestor, reštauráciu a 360 stupňovú vyhliadku .
Päť zo šiestich hliníkových tankov stále obsahujú mestskú teplú vodu, s viac než milión galónov (4 milióny litrov) vody v každej z nich. V piatom poschodí sa nachádza slávna reštaurácia Perlan. Z prízemia fontána chrlí vodu každých pár minút, simuluje Islandské gejzíry.
Nenechajte si ujsť vonkajšiu sledovaciu platformu s panoramatickými ďalekohľadmi na každom zo svojich šiestich rohov.
Perlan sa nachádza v Öskjuhlíð; Perlan a Saga múzeum sú otvorené celoročne.
 _________________________________________________________________________
Perlan
In 1990s, the architect Ingimundur Sveinsson created a tourist attraction from a glass and metal dome on top of the city’s six hot water tanks. The structure includes a huge exhibition space, restaurant and a 360-degree viewing platform.
Five of the six aluminum tanks still contain the city’s hot water, with over 1 million gallons (4 million liters) of water in each one.  On the fifth floor to find the famous Perlan restaurant. From the ground floor a fountain spouts water every few minutes, simulating Iceland’s geysers.
Don’t miss the outdoor viewing platform with a panoramic telescope at each of its six corners.
Perlan is located in Öskjuhlíð;  Perlan and the Saga Museum are open year-round. 

Iceland part III.

Reynisfjara je asi 180 kilometrov od Reykjavíku ( útes čadičových stĺpov s názvom Gardar a plytká jaskyňa s čadičovými stĺpy a čiernou plážou . Nájdete tu veľa morských vtákov  ako alky, fulmars (netuším aký je slovenský preklad ) a puffinovia. Prirodzene sa tvoriace čadičové stĺpy na čiernej piesočnej pláži Víku.
________________________________________________________________________
Reynisfjara is about 180 km from Reykjavik (cliff of basalt columns named Gardar a shallow cave with basalt columns and the black sand beach. There are many sea birds like alkyl, fulmars  and Puffins. Naturally forming basalt columns on the black sand beach of Vík Dyrhólaey samo o sebe je výbežok, z ktorého je skvelý výhľad na Mýrdalsjökull ľadovec a čierne lávové stĺpy Reynisdrangar

Dyrhólaey, kde rozbúrené more naráža do veľkých čiernych vulkanických skál a skalných útvarov. 
Reynisdrangar alebo Traja trollovia, veľké čierne čadičové skaly, ktoré vyčnievajú z mora v blízkosti útesov a brehov.
Podľa legendy sa 3 trollovia pokúsili vytiahnuť loď na breh, ale trvalo im to tak dlho, že ich zastihlo  vychádzajúce slnko a premenilo ich na 3 špicaté kamene, ktoré vidíte dnes.

Len si dajte pozor a nechoďte príliš blízko k vode inak riskujete vcucnutie do mora a zjedenie trollmi :D 

____________________________________________________________________
Dyrhólaey itself is salient of which it is a great view of Mýrdalsjökull glacier and black lava columns Reynisdrangar

Dyrhólaey where the rough sea crashes into great black volcanic cliffs and rock formations.
Reynisdrangar or the Three Trolls, are great big black basalt sea stacks , that jut out of the seas close to the cliffs and shores.
According to legend, 3 trolls  tried to pull a ship to shore, but took so long they were caught by the sunrise and turned into the 3 spiky rocks you see today.

Just be careful and don’t get too close to the water otherwise you risk be sucked out to sea and eaten by trolls :D 

Reykjanes

Najstarší islandský maják , blízko útesov 
____________________________________________________________________________
Icelandic oldest lighthouse near the Reykjanes cliffs. 

Gunnuhver - geotermálna oblasť v oblasti Grindavik, Teplota pod Gunnuhver bola zmeraná a to viac ako 300 ° C. Iba fumarol a bahenné bazény sú prítomné ,ale Gunnuhver sa od iných geotermálnych oblastí líši - podzemná voda je tu 100% morská . Bahenné bazény sú pomenované po ženskom duchu menom Guðrún.
_______________________________________________________________
Gunnuhver - geothermal area in the Grindavík. Temperatures beneath Gunnuhver has been measured over 300° C.  Only fumaroles and mudpots are present at Gunnuhver,but Gunnuhver is different from other geothermal areas-  the groundwater here is 100% seawater.  The mud pools are named after a female ghost named Guðrún  .
 me and my sister :) 


Most medzi kontinentami 
Island sa vzďaľuje takmer 2 cm za rok. Island sa nachádza na strednej-Atlantickej vyvýšenine; špička polostrova Reykjanes, kde môžete vidieť vzďaľovanie nad morom, tvorí hranicu medzi Európou a Severnou Amerikou. 
________________________________________________________________
The Bridge between continents
Iceland is drifting apart at almost 2 cm per year. Iceland is located on the Mid-Atlantic Ridge;  the tip of the Reykjanes peninsula, where you can see the ridge rise above sea level, marks the boundary between Europe and North America.
Krysuvík -Seltún 
Seltún v oblasti Krísuvík, v tesnej blízkosti jazera Kleifarvatn je geotermálne pole so solfatara a fumarola, bahennými poliami a horúcimi prameňmi . 
 Pôda je tu jasne žltej, červenej a zelenej farby .
____________________________________________________________
Seltún in the Krísuvík area, very close to Kleifarvatn lake is a geothermal field with solfataras, fumaroles, mud pots and hot springs. 
 The soil there is bright yellow, red and green . 

Barnafoss